• Reklama

  Reklama na Horolezecké metodice – www.horolezeckametodika.cz

  Na stránkách Horolezecké metodiky je možnost umístit reklamy, a to několika formami, které jsou přizpůsobeny jak pro obchodníky, tak i výrobce nebo poskytovatele služeb.

  Reklamní plochy na úvodní stránce učebnice Horolezecké metodiky

  Full Banner 468 x 60 pix

  Hlavní banner dominující úvodní stránce internetové učebnice Horolezecké metodiky. Zároveň je zobrazován i na všech stránkách učebnice a ve všech příspěvcích.

  Square Banner 150 x 150 pix

  Banner se nalézá v pravém sloupci stránek Horolezecké metodiky.

  Reklamní plochy uvnitř učebnice

  Banner 200 x 123 pix

  Tento banner je určen k propagaci jednoho konkrétního výrobku. Banner je umístěn na  stránce učebnice za výukovým textem. Bannery 200 x 123 jsou ideálním prostorem pro obchodníky, možnost propojení na váš katalog nebo e-shop. Doporučujeme do bannerů zařadit takové zboží, které koresponduje s obsahem stránky.

  V případě potřeby mohou být bannery 200 x 123 za vás vyrobeny (zhruba do počtu 20 kusů), stačí pouze říci, jaký druh zboží především chcete inzerovat, následně budou vyrobeny standardizované bannery s bílou plochou, obrázkem zboží v levé části, logem vašeho e-shopu v pravém horním rohu, a pod ním popiska zboží. Za výrobu tohoto standardizovaného banneru se nic navíc neplatí. Bannery umístíme na neobsazené, nejvíce sledované stránky dle údajů Google Analytics. Toto řešení vám zajišťuje, že se nemusíte o nic starat, a teprve až uvidíte výsledek, se můžete rozhodnout, zda takto provedenou inzerci přijímáte.

  Popis výrobku

  Vhodné místo k uveřejnění návodu, který bývá u výrobku přiložen, anebo jakýkoliv podobný popis, který výrobek a jeho funkčnost přiblíží. Článek bude v obsahu a záhlaví označen jako firemní propagace zkratkou -PR-. Podoba článku podléhá grafickému stylu učebnice. Popis výrobku je ideální pro výrobce nebo dovozce, který chce představit konkrétní předmět.

  Dotazy a objednávky reklamy na adrese tomas.kublak@horolezeckametodika.cz

  Ceník

  Typ banneru Cena Doba umístění
  Full Banner 468×60 1000 Kč 1 rok
  Square Banner 150×150 500 Kč 1 rok
  Popis výrobku 800 Kč 1 rok
  * * *

  Podmínky pro umístění reklamy na Horolezeckou metodiku

  1. Objednávka musí být doručena na emailovou adresu tomas.kublak@horolezeckametodika.cz
  2. Objednávka musí obsahovat název zadavatele a adresu sídla zadavatele, adresu pro zaslání faktury, IČ, DIČ, bankovní spojení, kontaktní osobu, srozumitelné zadání.
  3. Zadavatel je odpovědný za obsah reklamy a ručí za to, že materiály dodané k účelu reklamy jsou v souladu s právními předpisy a jejich použitím v reklamě nejsou dotčeny práva dalších osob (především práva autorská). V případě uplatňování práv třetí osobou zadavatel přebírá na sebe závazky z těchto práv vyplývající, případně je povinen uhradit škody, které provozovateli Horolezecké metodiky uveřejněním chybné nebo protiprávní reklamy vznikly.
  4. Reklama může v odůvodnitelných případech být odmítnuta, především se jedná o případy, kdy reklama je v rozporu s právními předpisy, je v rozporu s dobrými mravy, je technicky závadná, není v daném termínu volný prostor pro požadovanou reklamu.
  5. Platba za reklamu probíhá převodem na účet po zaslání faktury, zpravidla s datem splatnosti 14 dní po umístění reklamy na stránky, není-li dohodnuto jinak. V případě prodlení platby bude reklama ze stránek odstraněna.
  6. Reklamní formát „Popis výrobku“ nesmí obsahovat další reklamu na jiný výrobek nebo prodejní místo.
  7. Reklamní formát „Popis výrobku“ podléhá grafickému stylu učebnice, provozovatel Horolezecké metodiky má právo provést nutné změny k přizpůsobení stylu. Prvních 7 dnů po zveřejnění popisu výrobku má zadavatel právo odstoupit od umístění této reklamy a peníze za tento popis výrobku mu budou vráceny v plné výši.
  8. Při prodloužení reklamy pro bezprostředně následující období se poskytuje sleva 15%.