opotřebení

 • Sedací úvaz poškozený chemikálií

  21.6.2013

  Na webových stránkách firmy Black Diamond vyšel velmi poučný článek o vlivu chemikálií na části výstroje, které jsou vyrobeny z polyamidových vláken. Konkrétně se daný případ, který v Black Diamondu řešili, týkal sedacího úvazu, jenž jim poslal jeden z jejich zákazníků. U sedacího úvazu totiž došlo k přetržení bederního nosného popruhu. Textílie popruhu vykazovala změny barvy, dokonce i přezka sedáku byla lehce zkorodovaná. Následně v Black Diamondu provedli řadu pokusů, a jejich výsledky shrnuje odkazovaný článek. Na podrobných fotografiích jsou zde zobrazena místa zasažená chemikáliemi, zvláště zajímavé jsou snímky pořízené mikroskopickým fotoaparátem, kde jsou vidět jednotlivá vlákna. Nechybí ani video, které ukazuje, při jakých hodnotách síly již dojde k přetržení popruhu sedáku. Samozřejmostí jsou pak souhrné tabulky, které přehledně ukazují zjištěné hodnoty, tj. jaká chemikálie má při určitém časovém působení jaký vliv na pevnost materiálu.

  Odkaz: Black Diamond – The Electric Harness acid test

 • Kontrolujte klettersteigové soupravy

  4.3.2013

  Nedávné potíže s klettersteigovými soupravami (klettersteig-set) z roku 2012 ještě zdaleka neskončily, a uživatelé by si měli zkontrolovat, jaké soupravy vlastní a jaký je jich stav a stáří. Také by si měli na webových stránkách výrobců kletterstegových souprav ověřit, zda jejich konkrétní typ soupravy je výrobcem nadále doporučen k používání. Tato opatření vyplývají ze závěru, ke kterému po řadě zkoušek došla Bezpečnostní komise UIAA na svém nedávném zasedání v Mnichově. K tomu byla 25. února vydána tisková zpráva. Ve stručnosti lze říci, že kromě již z loňského roku známým problémům s elastickými jisticími smyčkami se nově přidal i poznatek, že mohou fatálně selhat i starší klettersteigové soupravy jakýchkoliv konstrukcí, u některých typů stačí i jen stáří zhruba 2 let. Záleží na typu a výrobci. UIAA vydala s tiskovým prohlášením i PDF soubor, kde je seznam příslušných výrobců a jejich souprav, i s uvedenou dobou expirace, po které je již dobré soupravu vyřadit z používání. Vyřadit soupravu ihned je potřeba i tehdy, když vykazuje jakoukoliv vadu, narušení povrchu smyček, apod. Více informací v odkazovaným webových stránkách a souborech.

  Odkaz: UIAA – tisková zpráva, PDF Recall Via Ferrata Set Date February 25th 2013

 • Lavinový vyhledávač Ortovox 3+ má problém

  10.12.2012

  Některé výrobní šarže lavinového vyhledávače Ortovox 3+ jsou stahovány ke kontrole. Zjistilo se totiž, že tento vyhledávač se samovolně po 120 sekundách přepíná z režimu hledání do režimu vysílání, a to i když je s ním pracováno a pohybováno. Funkce přepnutí do režimu vysílání by se totiž normálně měla aktivovat jen když přístroj nevykazuje žádný pohyb. Což je pro případ, že by byl zachránce zasypán druhotnou lavinou během toho, co hledá. Boužel se však vyhledávač přepíná i během práce s ním. Jedná se o závadu na software, proto výrobce oznamuje, aby se ti, kdo přístroj mají, a neaktualizovali jeho software, a nevědí si s aktualizací rady, se ozvali prostřednictvím webové stránky http://www.ortovox.com , kde lze najít kontaktní email.

  Odkaz: Deutscher Alpenverein – Vorsorgliche Rückrufaktion Ortovox 3+

 • Společné prohlášení českých výrobců klettersteig-setů

  17.9.2012

  Čeští výrobci vydali společné prohlášení k nedávné vlně stahování kllettersteigových setů, ke které došlo po nehodě na klettersteigu v Alpách. Prohlášení začíná textem: „Problém ferátových setů – Společné prohlášení společností Rock Empire, Ocún a Singing Rock. Vážení, uživatelé, zákazníci a obchodní partneři, tragická nehoda, která se stala dne 5.8.2012 na ferratovém setu od německého výrobce dovedla české výrobce horolezeckého vybavení k následujícímu společnému prohlášení: Kritizujeme nedostatek objektivních informací o tragické události, a to jak ze strany německého výrobce, tak i certifikačních orgánů. První oficiální zpráva o této tragické události byla vydána až v poledne 30.8.2012 německým horolezeckým svazem DAV. Tato zpráva byla neúplná, pouze označovala výrobky shodné konstrukce a nijak se nezabývala rozborem příčin události. Teprve po měsíci, 6.9.2012 jsme se na zasedání UIAA ve švýcarském Bernu dozvěděli, že nehoda se stala na setu, který byl na horské chatě k dispozici formou volné výpůjčky (set zde byl umístěn jako reklama obchodu v údolí). Návod k použití chyběl, uživatel nebyl zkušený, chata v rekonstrukci (výrobek byl v kontaktu se stavebním materiálem). Nikdo nedokáže odhadnout, v jakém stavu set byl a kolik zapůjčení a zachycení pádů roztržený výrobek absolvoval.“ Dále prohlášení označuje za výraznou potíž ohledně provozu klettersteigových setů jejich půjčování a špatnou evidenci v půjčovnách: „Považujeme za nedostatečné a zavádějící označit za viníka pouze konstrukci a materiál poškozeného výrobku. Tvrdíme, že kromě možného vlivu opotřebení materiálu se na nehodě podílelo ignorování opotřebení, které bylo za hranicí životnosti výrobku. Nesouhlasíme s formou nekontrolovaného anonymního půjčování, bez návodu k použití, bez instrukcí jak výrobek správně používat, a zejména bez evidence, kdo a co na ferratovém setu lezl, jestli byl zachycen pád a kdy byl výrobek poprvé uveden do provozu.“ Text celého prohlášení si můžete přečíst na odkazované stránce.

  Odkaz: Problém ferátových setů: Společné prohlášení společností Rock Empire, Ocún a Singing Rock

 • Úroda vadných klettersteigových setů

  3.9.2012

  Jak jste si asi v poslední době všimli, mnoho firem vyrábějících ferratové sety stahuje některé své výrobky z trhu z obavy o bezpečnost jejich uživatelů. Tyto případy odstartoval tragický pád na ferratě v Tyrolsku a mají jeden společný jmenovatel: Elastické popruhy. 5. srpna 2012 došlo v Tyrolsku poblíž Walchsee na ferratě k pádu se smrtelným následkem. Ferratista spadl několik metrů a při nárazu jeho setu na nosník zajistěné cesty se oba popruhy jeho ferratového setu přetrhly. Takovéto přetržení se ještě nikdy nestalo. Použití setu bylo správné, žádné přetržení přes ostrou hranu. Stalo se vlastně něco, se nikdy nemohlo stát. Vyšetřování nehody vedlo jak po právní linii, tak se vlastního vyšetřování ujaly alpské svazy a pochopitelně výrobci dotčeného ferratového setu. Prošetřování odhalilo nebezpečné slabé místo u ferratových setů a zjistilo se, že stejným problémem trpí nejen model, se kterým se stala smrtelná nehoda, ale i sety dalších výrobců, kteří používají tzv. elastické popruhy ke spojení karabin, zavěšovaných na ocelové lano, s brzdicím elementem ferratového setu. Alpské svazy DAV. OeAV, AVS a švýcarský SAC vyzvaly všechny uživatele aby nepoužívali ferratové sety s těmito elastickými popruhy. Další podrobnosti na toto téma uveřejnil v souhrnném a podrobném článku web Horyinfo.cz, kde se dozvíte další zajímavé podrobnosti.

  Odkaz: Horyinfo.cz – Elastická časovaná bomba ve ferratových setech

 • Testování probroušených karabin

  13.8.2012

  Vladimír Těšitel z Bezpečnostní komise Českého horolezeckého svazu (ČHS) provedl na žádost předsedy Centrální vrcholové komise ČHS Vladimíra Wolfa testování karabiny, která byla používána ve vratném bodě lezecké cesty, tj. ve slanění. Jednalo se o nerezovou karabinu INOX Pat CE 0082 ze sportovní cesty v Moravském krasu, která byla vlivem brusného účinku znečistěných lan v místě průchodu lana probroušena. Cílem testování bylo posoudit vliv tohoto opotřebení na bezpečnost karabiny a tím i na lezení. V rámci testování karabiny z Moravského krasu byly provedeny i testy obdobně opotřebovaných karabin z umělých stěn. O průběhu a výsledcích testování si můžete přečíst ve zprávě V. Těšitele, která je zveřejněna na stránkách ČHS.

  Odkaz: Český horolezecký svaz – Testování probroušených karabin

 • Friendy Joss Rock Climbing Cams se stahují z trhu

  11.1.2012

  Na webových stránkách Horyinfo.cz vyšel článek s upozorněním, že Mezinárodní horolezecká asociace (UIAA) a U. S. Consumer Products Safety Commisioin (CPSC) oznamují stažení friendů Joss Rock Climbing Cams prodávaných v USA firmou Sierra Trading Post, vyráběných italskou firmou Cassin z trhu. Na základě jednoho incidentu v Evropě, kdy friend selhal. Uživatelé jsou vyzvání aby tyto friendy nepoužívali a vrátli je výrobci. Výzva se vztahuje na friendy prodávané v USA, friendy mohou nečekaně selhat. Dokument Consumer Products Safety Commisioin (CPSC) hovoří o jednom incidentu, který se odehrál v Evropě, proto pokud máte friendy výrobce Cassin, obraťte se na svého dodavatele nebo prodejce, u kterého jste friend zakoupili s dotazem, zda se problém týká i vašeho výrobku.

  Odkaz: Horyinfo.cz – Joss Rock Climbing cams se stahují z trhu

 • Mokré versus suché pomocné smyčky

  25.10.2011

  V americké firmě Black Diamond si tentokrát vzali na mušku vliv vody na pevnost pomocných smyček. Že voda částečně snižuje nosnost polyamidového materiálu, to je jakž takž známá skutečnost. Ale nakolik voda sníží pevnost konkrétně u popruhových pomocných smyček, které jsou do okruhu spojeny šitým švem? Právě na to se v Black Diamond zaměřili a udělali pokus, kdy na trhacím zařízení zatěžovali jak normální nylonové smyčky, tak smyčky vyrobené z materiálu Dynex (což je zhruba něco podobného, jako je u nás populární materiál dyneema). V odkazovaném článku naleznete fotografie, a dvě dobře přehledné tabulky, které ukazují rozdíly v nosnosti suchých a mokrých pomocných smyček. Bylo zjištěno, že mokré smyčky z nylonu vydrží o cca 10% méně, kdežto smyčky z Dynexu mají ztrátu nosnosti za mokra téměř zanedbatelnou. Nicméně, jak autoři článku dodávají, nosnosti všech smyček natolik překračovaly normou předepsanou nosnost 22 kN, že i v mokrém stavu tuto normu splňovaly. V závěru článku je pak zajímavá připomínka, že oproti vodě je daleko horší pro smyčky sluneční záření, především se to týká fixních smyček, které jsou v terénu natrvalo osazené, a jež slunce dokáže tak vyšisovat, že jejich nosnost dramaticky klesne. Horší než voda je tedy dlouhodobé slunce.

  Odkaz: Black Diamond – Wet vs. Dry runner strength

 • Snadné přeseknutí napnutého lana

  20.10.2011

  Následující video ukazuje, jak snadno se o ostrou hranu přesekne napnuté lano. Ostrá hrana, ať už skalní nebo na nějakém dalším horolezeckém materiálu, je největší nepřítel současných horolezeckých lan. V napnutém stavu, v jakém je lano právě v momentě zachycení pádu lezce, jsou horolezecká lana skutečně zranitelná. Na videu je použitý tupý kovový nůž, a přesto stačí tak málo…

 • Skylotec stahuje klettersteig-set Skyrider

  20.9.2011

  Firma Skylotec oznamuje, že první série jejích klettersteig-setů Skyrider vykazují určitou vadu. Tyto kusy první série klettersteig-setů nemají žádnou pojistku pro zajištění šroubů, které jsou v nich použity. Ve výjimečných případech to může vést k nadměrnému otáčení pojistného kolíku, což může způsobit špatnou funkci. Rovněž byly zaznamenány změny na vroubkovaní ozubených koleček v mechanismu. U nových sérií je již provedena změna. Z těchto důvodů společnost Skylotec stahuje preventivně všechny klettersteig-sety z první generace zpět na technickou kontrolu. Ostatní zařízení z pozdější generace prostředků by měla být zcela bezpečná, prošla revizí manipulace s materiálem. Spotřebitelé mohou posílat dotazy na adresu sicherheit@skylotec.de, a klettersteig-set pak na adresu uvedenou v kontaktech na webových stránkách Skylotec.

  Odkaz: Klettern.de – Rückruf: Klettersteig-Set „Skyrider“ von Skylotec, Skylotec – Vorsorgliche technische überpruefung der ersten Geraetegeneration des Skylotec Klettersteigsets Skyrider