nehoda

 • Pelikánův seminář 2014 – zpráva

  3.11.2014

  V posledním říjnovém víkendu se uskutečnil již 25. ročník Pelikánova semináře, který pořádá Lékařská komise ČHS ve spolupráci se Společností horské medicíny. Seminář se letos konal v prostředí Adršpašsko-Teplických skal, na zámečku Bischofstein. Tak jako v několika předchozích letech se zúčastnili kolegové ze Slovenska, celkem se sešlo 50 účastníků. Odborný program byl věnován např. vlivu nadmořské výšky na organismus člověka, lavinám, hypotermii a omrzlinám, zazněla i zpráva o horolezeckých úrazech v sezóně 2013/2014. Podrobné informace naleznte na stránkách Českého horolezeckého svazu, kde je také podrobná zpráva od předsedkyně lékařské komise ČHS Jany Kubalové o průběhu semináře, včetně stručných shrnutí každé z přednášek, doplněné i fotografiemi.

  Odkaz: ČHS – Pelikánův seminář 2014, Zpráva z Pelikánova semináře 2014

 • Kniha Laviny v Krkonoších

  17.2.2014

  V letošní zimní sezóně spatřila světlo světa také také nová kniha Laviny v Krkonoších, přesněji k vydání došlo již na sklonku roku 2013. Knihu vydala Správa Krkonošského národního parku, autory jsou Milena Kociánová, Viktor Kořízek, Valerián Spusta a Andrzej Brzeziński. Na první pohled se jedná o útlou, brožovanou knížečku přibližně A5 formátu, ale obsah je pořádně nadupaný. Celá kniha je rozdělena na čtyři kapitoly – 1. Laviny Krkonoš, která přináší místopisné informace, zabývá se terénem, krajinou, klimatem, apod., 2. Historie v kostce, tato kapitola je stučná, 3. Lavinová prevence, jejíž obsah je obecný, a zde najdeme nejvíce informací, které vzdělávájí v dané problematice nad rámec vymezený místopisným určením, tady je ta suma podstatných informací, které by měly každého alpinistu zajímat, bez ohledu na to, zda do Krkonoš jezdí nebo ne. Jedná se o jedno z nejlepších zpracování lavinové problematiky v českém jazyce. Navazuje kapitola 4. Lavinová záchrana, která má opět obecné využití kdekoliv. Na závěr jsou Přílohy, kde nalezneme různé formuláře a rastry pro práci a hodnocení pozorování z terénu. Dále se pojďme podívat dovnitř knihy na ukázky:

  Více »

 • Přednášky z Pelikánova semináře

  3.2.2014

  Na webových stránkách Českého horolezeckého svazu (ČHS) jsou ke stažení soubory PDF, které obsahují základní fakta z přednášek uvedených na loňském Pelikánově semináři, který pořádá Lékařská komise ČHS a Společnost horské medicíny. Jednalo se již o 24. ročník tohoto semináře, a oproti minulým rokům byl loni výjimečný tím, že se konal na Slovensku ve Vysokých Tatrách a spolupořadatelem byla také Medicínska komisia Slovenského horolezeckého spolku JAMES. Zmíněné soubory PDF obsahují mnoho zajímvých informací z aktuálních trendů v horské medicíně, souborů je celkem 22, a zabírají taková témata jako jsou lavinové vyhledávače, hypotermie, novinky v expediční medicíně, lavinové nehody a záchrana zasypaných lavinou, pokusy zjišťující okolnosti dýchání zasypaného pod lavinou, omrzliny, krvácení při podchlazení, pády na umělých stěnách, kolapsy turistů, pád do ledovcové trhliny, statistika úrazovosti, psychologie pro horolezce a další témata, včetně zrpáv ze zahraničních kongresů. Je toho hodně a vřele doporučujeme k prohlédnutí.

  Odkaz: Český horolezecký svaz – 24. Pelikánův seminář

 • Úrazy v horolezectví v letech 2012 – 2013

  11.11.2013

  Český horolezecký svaz (ČHS) se dlouhodobě snaží shromažďovat a vyhodnocovat informace o úrazech a nehodách, které se stanou při horolezectví a jeho disciplínách (od lezení na umělých stěnách až po skialpinismus). Výsledkem tohoto monitoringu, který má nyní na starosti lékařská komise ČHS, jsou zprávy o úrazech, ke kterým v jednotlivých letech nebo delších sledovaných obdobích došlo. Přehled zpráv je k dispozici na webu ČHS. Lékařská komise získává informace o nehodách a úrazech hlavně prostřednictvím dotazníku na webu ČHS a z hlášení pojistných událostí, a snaží se hledat i další zdroje. Informací, které má lékařská komise z těchto zdrojů k dispozici, je však velmi málo (např. za letošní rok 15 případů), takže na základě nich není možné formulovat zobecňující závěry či dokonce doporučení, která by plnila funkci prevence. Prosíme tímto všechny, kterým se stane nějaká nehoda nebo úraz při horolezectví, aby vyplnili dotazník na webu ČHS a poskytli tím lékařské komisi informace, které bude moci vyhodnotit.

  Odkaz: Úrazy v horolezectví 2012-2013

 • Míra nebezpečnosti osmitisícových vrcholů

  16.9.2013

  Zajímavá infografika ukazuje, jak jsou které osmitisícové vrcholy nebezpečné. V odkazovaném článku naleznete graf, kde jsou podle své výšky seřazeny jednotlivé osmitisícovky. Nad vrcholem každé hory je údaj, kolik lidí od doby prvovýstupu na vrchol vystoupilo, a u hřebene vlevo je pak údaj, kolik lidí zahynulo při výstupu na horu, a u hřebene vpravo pak kolik lidí zahynulo při sestupu poté, co zdolali vrchol. Dole pod horou je nakonec průměr, kolik lidí zahynulo ze sta úspěšných, počítáno pro danou horu od doby prvovýstupu. Údaje jsou platné k březnu roku 2012. Jako nejnebezpečnější z toho vychází Annapurna I, což je zajímavé, protože to byla vůbec první zdolaná osmitisícovka. Logika by velela si myslet, že jako první se zdolala ta nejlehčí, ale přeci jenom ještě logičtější je uvědomit si, jak mohli na začátku, kdy osmitisícové vrcholy neznali, vědět, která je nejlehčí? Nicméně se Francouzi v roce 1950 spolehlivě trefili do té nejhorší, což s určitou dávkou ironie lze prohlásit za typicky francouzské, ovšem o to více musíme obdivovat tehdejší výkon Maurice Herzoga a Louise Lachenala. Údaje pocházejí z chystané knihy On Top of the World: The New Millennium, autor Eberhard Jurgalski, článek je z elektronické části týdeníku The Economist.

  Odkaz: The Economist – Stairway to heaven

 • Bezpečnostní informace – Petzl Zigzag

  19.4.2013

  Aktualizace: Ke dni 19.4. byl na oficiálním facebookovém profilu firmy Petzl zveřejněn dokument, který již jednoznačně doporučuje nepoužívat mechanický prusík Petzl ZIGZAG. Odkaz: Petzl – Safety Alert

  18.4.2013; V pátek 12. dubna byl Petzl informován o náhodném pádu, který se přihodil ve školicím středisku v Německu. Zraněná osoba se pohybovala ve výšce pomocí mechanického prusiku Petzl ZIGZAG. První pozorování ukázala, že k pádu došlo v důsledku selhání části produktu v místě připojovacího otvoru pro lano. Po hospitalizaci se poraněný 14. dubna vrátil domů. Petzl je hluboce znepokoje a přeje zraněnému velmi rychlé uzdravení. V minulých dnech se firmě Petzl podařilo shromáždit následující informace: 1) fotografie produktu Petzl ZIGZAG a připojovacího otvoru pro lano, 2) úvodní telefonní hovor poškozené osoby. Tyto informace naznačují, že: a) horní připojovací karabina mohla být vzpříčena a páčena v příčné ose, b) poškozený slaňoval skokově a během slanění prováděl opakovaná náhlá zastavení na tomto produktu ve školícím centru. Petzl bere tuto nehodu a bezpečnost svých uživatelů velmi vážně. Konečné výsledky testů a závěry uveřejní na svých webových stránkách v úterý 23.dubna 2013. Do té doby můžete i nadále používat ZIGZAG v souladu s návodem k použití, s kontrolou, že připojovací karabina zůstává orientována v její hlavní podélné ose. Jako další předběžné bezpečnostní opatření doporučujeme použít pomůcku, která udržuje spojky (karabiny) orientovány v jejich hlavní podélné ose. Více informací na webových stránkách Vertical Trade, zástupce Petzlu v České republice.

  Odkaz: Vertical Trade – 16.04.2013 ZIGZAG – Bezpečnostní informace

 • Rozbor lavinové nehody v The New York Times

  4.1.2013

  Není zrovna pravidlem, abychom se tu věnovali vývoji médií a proměňující se formě práce žurnalistů, ale pro jednou můžeme učinit výjimku, protože v tomto případě se bude daná práce týkat lavinového nebezpečí. Tištěné noviny a vůbec obecně papír jako médium pro přenos informace beznadějně zastarává, náklad novin klesá, a s nimi i jejich peněžní příjmy. Redakce novin prakticky v celém světě hledají možnosti, jak naplno rozvinout digitální formu zpravodajství s co nejlepším využitím technologií tak, aby výsledek nebyl jen obyčejným překlopením papírové podoby do digitálního prostředí. Jeden z takových pokusů o nalezení budoucí formy reportáží vyzkoušel The New York Times, a to v reportáži, která se věnuje lavinové nehodě v Tunnel Creek nedaleko Seattle v USA. Na uvedenou reportáž upozornil na webu Lupa.cz Petr Koubský v článku v pravidelné rubrice, která se věnuje vývoji médií v digitálním věku. Nejprve doporučujeme si přečíst uvedený článek na Lupě.cz, a pak s vydat na The New York Times.

  Odkaz: Lupa.cz – Medián Petra Koubského: Snow Fall aneb Co se lze naučit od laviny, The New York Times – Snow Fall

 • Ostrá hrana na obroušené karabině

  16.10.2012

  Ostrá hrana na obroušené karabině tentokrát už zabila. Na webu Horyinfo.cz vyšel článek, který shrnuje dostupné informace ke smrtelné horolezecké nehodě: „Podle zprávy serveru UKclimbing.com došlo 22. září k tragické nehodě v oblasti Maletsch, kanton St. Gallen, Švýcarsko. Smrt místního horského vůdce a autora průvodců byla způsobena přetržením lana na hraně obroušené karabiny fixní expresky. Mario Luginbühl, 37letý horský vůdce a geolog, podle přátel opatrný lezec, kontrolovaně spadl při nácviku pohybové sekvence na sportovní cestě s fixní expreskou. Při pádu se lano přetrhlo na ostré hraně obroušené expresky a Mario utrpěl smrtelný úraz.“ V odkazovaném článku na Horyinfo.cz naleznete další souvislosti, odkazy na dostupné fotografie a články, které se zabývaly obdobnou nehodou, která se stala u nás v České republice v roce 2008, naštěstí tehdy bez vážnějších následků. Více v odkazovaném článku.

  Odkaz: Horyinfo.cz – Obroušená karabina zabíjela

 • Společné prohlášení českých výrobců klettersteig-setů

  17.9.2012

  Čeští výrobci vydali společné prohlášení k nedávné vlně stahování kllettersteigových setů, ke které došlo po nehodě na klettersteigu v Alpách. Prohlášení začíná textem: „Problém ferátových setů – Společné prohlášení společností Rock Empire, Ocún a Singing Rock. Vážení, uživatelé, zákazníci a obchodní partneři, tragická nehoda, která se stala dne 5.8.2012 na ferratovém setu od německého výrobce dovedla české výrobce horolezeckého vybavení k následujícímu společnému prohlášení: Kritizujeme nedostatek objektivních informací o tragické události, a to jak ze strany německého výrobce, tak i certifikačních orgánů. První oficiální zpráva o této tragické události byla vydána až v poledne 30.8.2012 německým horolezeckým svazem DAV. Tato zpráva byla neúplná, pouze označovala výrobky shodné konstrukce a nijak se nezabývala rozborem příčin události. Teprve po měsíci, 6.9.2012 jsme se na zasedání UIAA ve švýcarském Bernu dozvěděli, že nehoda se stala na setu, který byl na horské chatě k dispozici formou volné výpůjčky (set zde byl umístěn jako reklama obchodu v údolí). Návod k použití chyběl, uživatel nebyl zkušený, chata v rekonstrukci (výrobek byl v kontaktu se stavebním materiálem). Nikdo nedokáže odhadnout, v jakém stavu set byl a kolik zapůjčení a zachycení pádů roztržený výrobek absolvoval.“ Dále prohlášení označuje za výraznou potíž ohledně provozu klettersteigových setů jejich půjčování a špatnou evidenci v půjčovnách: „Považujeme za nedostatečné a zavádějící označit za viníka pouze konstrukci a materiál poškozeného výrobku. Tvrdíme, že kromě možného vlivu opotřebení materiálu se na nehodě podílelo ignorování opotřebení, které bylo za hranicí životnosti výrobku. Nesouhlasíme s formou nekontrolovaného anonymního půjčování, bez návodu k použití, bez instrukcí jak výrobek správně používat, a zejména bez evidence, kdo a co na ferratovém setu lezl, jestli byl zachycen pád a kdy byl výrobek poprvé uveden do provozu.“ Text celého prohlášení si můžete přečíst na odkazované stránce.

  Odkaz: Problém ferátových setů: Společné prohlášení společností Rock Empire, Ocún a Singing Rock

 • Úroda vadných klettersteigových setů

  3.9.2012

  Jak jste si asi v poslední době všimli, mnoho firem vyrábějících ferratové sety stahuje některé své výrobky z trhu z obavy o bezpečnost jejich uživatelů. Tyto případy odstartoval tragický pád na ferratě v Tyrolsku a mají jeden společný jmenovatel: Elastické popruhy. 5. srpna 2012 došlo v Tyrolsku poblíž Walchsee na ferratě k pádu se smrtelným následkem. Ferratista spadl několik metrů a při nárazu jeho setu na nosník zajistěné cesty se oba popruhy jeho ferratového setu přetrhly. Takovéto přetržení se ještě nikdy nestalo. Použití setu bylo správné, žádné přetržení přes ostrou hranu. Stalo se vlastně něco, se nikdy nemohlo stát. Vyšetřování nehody vedlo jak po právní linii, tak se vlastního vyšetřování ujaly alpské svazy a pochopitelně výrobci dotčeného ferratového setu. Prošetřování odhalilo nebezpečné slabé místo u ferratových setů a zjistilo se, že stejným problémem trpí nejen model, se kterým se stala smrtelná nehoda, ale i sety dalších výrobců, kteří používají tzv. elastické popruhy ke spojení karabin, zavěšovaných na ocelové lano, s brzdicím elementem ferratového setu. Alpské svazy DAV. OeAV, AVS a švýcarský SAC vyzvaly všechny uživatele aby nepoužívali ferratové sety s těmito elastickými popruhy. Další podrobnosti na toto téma uveřejnil v souhrnném a podrobném článku web Horyinfo.cz, kde se dozvíte další zajímavé podrobnosti.

  Odkaz: Horyinfo.cz – Elastická časovaná bomba ve ferratových setech