ledy

 • Výcvik lezení v ledu

  13.1.2014

  Aktualizace: Akce zrušena z důvodu nedostatku ledu. Náhradní termín vypsán na 1. – 2. února. Sledujte webové stránky Českého horolezeckého svazu.

  1.12.2013: Český horolezecký svaz vás zve na další metodický víkend ČHS, tentokráte zaměřený na lezení v ledu. Jedná se o první ze čtyř metodických akcí pro lezeckou veřejnost, které se budou konat v průběhu roku 2014. Partnerem všem metodických dnů a víkendů ČHS v roce 2014 je Adidas, hlavní partner ČHS. Akce je zaměřena na seznámení s lezením v ledu, mohou se jí zúčastnit i ti, kdo nemají s ledolezením žádné zkušenosti. Účastníci akce získají základní metodické poznatky týkající se lezení v ledu – zásady lezení s mačkami a cepíny, budování postupového jištění a jisticích stanovišť v ledu, zásady jištění a slaňování. Ti, kdo budou mít zájem, si budou moci všechny získané poznatky vyzkoušet v praxi, a samozřejmě si budou moci na ledové stěně zalézt. Akci organizuje Metodická komise Českého horolezeckého svazu ve spolupráci s HO Vír, metodický výcvik povedou lektoři ČHS. Účast není podmíněna členstvím v ČHS. Termín – 18. a 19. ledna 2014 Jedná se o dvoudenní akci, ale protože metodický program v sobotu a v neděli bude stejný, doporučuje se jednodenní účast. Kapacita ledové stěny i metodických stanovišť, na kterých bude probíhat program, je omezena, proto prosíme o včasné přihlášení. Programu v jednotlivých dnech se může zúčastnit nejvýše 50 osob. Přihlášku pošlete e-mailem na info@horosvaz.cz nejpozději do pondělí 13.1.2013. Více informací na stránkách ČHS.

  Odkaz: Český horolezecký svaz – Výcvik leztení v ledu

 • Pevnost jisticích prostředků v ledu

  25.3.2013

  I když je už zimní sezóna pomale u konce, informace týkající se zimního horolezectví určitě nejsou zbytečné. Vždyť už za 8 měsíců je zima zase tady! V posledním čísle časopisu Montana (ročník 2013, číslo 1) je zajímavý a přínosný článek Jištění v ledu, který pojednává o studii „Ice Climbing Anchor Strength: An In-depth Analysis“, autoři J.M.Beverly a S.W.Attaway, která se zabývá pevností jištění v ledu, konkrétně různými způsoby zavrtání šroubů v ledu, především situací, kdy je šroub zavrtáván do již dříve udělaného otvoru v ledu, a také pevností různých typů Abalakovových hodin. Pro všechny příznivce ledového lezení je to doporučení hodná, ba až povinná četba. Článek napsal a do českého jazyka přepracoval Roman Kubiena.

  Odkaz: Montana 1/2013

 • Metodický den ČHS na ledech

  7.1.2013

  Aktualizace 7.1.2013: Metodický den ledolezení ve Víru, který se měl konat během víkendu 12.-13.1. 2013, se z důvodu velmi teplého počasí, při kterém nelze vytvořit podmínky pro lezení v ledu, ruší. Akce se přesouvá na následující víkend – 19. – 20.1. 2013, za předpokladu, že počasí umožní vytvořit dostatečně silnou vrstvu ledu na skále. Součástí akce již nebude sobotní večerní program. Organizátoři prosí všechny přihlášené, aby do pátku 11.1. napsali, zda mají zájem se akce ve změněném termínu zúčastnit.

  Původní informace: Metodická komise ČHS ve spolupráci s Horolezeckým oddílem Vír vás zvou na metodický víkend zaměřený na lezení v ledu. Akce je určena všem zájemcům o lezení v ledu, i těm, kdo s touto horolezeckou disciplínou nemají dosud žádné zkušenosti. Akce je otevřena i pro ty, kdo nejsou členy ČHS. Akce se bude konat dva dny, ale protože metodický program bude po oba dny stejný, doporučujeme jednodenní účast. Setrvat po oba dny však není problém, přespání v ubytovně v obci Vír je předběžně domluveno (vícelůžkové pokoje, individuální rezervace na tel. 737 379 981). Na programu bude nejen metodický výcvik pod vedením lektorů ČHS s následnou možností vyzkoušet si lezení v ledu, ale také představení výrobků firem, které se na tuto oblast zaměřují, a v sobotu večer program – přednáška Marka Holečka, film Pískaři, volná zábava. Účastnický poplatek je 100 Kč pro členy ČHS a 150 Kč pro ostatní. Vstupné na sobotní večerní program (film, přednáška) je 50 Kč. Termín: 12. – 13. ledna 2013. Místo: ledová stěna Vír, cca 7 km od Bystřice nad Pernštejnem.

  Odkaz: Český horolezecký svaz – Pozvánka na metodický den ČHS na ledy, Podrobná pozvánka

 • Metodický den ČHS – lezení na ledu

  2.3.2012

  Aktualizace: Metodický den lezení v ledu, který se měl konat v sobotu 3.3.2012 na ledové stěně Vír, je zrušen. Důvodem je velmi teplé počasí, které neumožňuje udržet ledovou stěnu v provozuschopném a bezpečném stavu. ČHS se všem zájemcům omlouvá.

  23.2.2012 – Český horolezecký svaz a Horolezecký oddíl Vír pořádá „Metodický den“ zaměřený na lezení na ledu. Termín: sobota 3.3. 2012 od 9:00 do 17:00 hod. Místo konání: ledová stěna Vír u Bystřice nad Pernštejnem. Na ledové stěně budou zřízena výuková stanoviště, a každé takové stanoviště bude zaměřené na jedno z následujících témat: 1) jistící stanoviště v ledu, činnost na stanovišti, jištění, 2) slaňování, abalakovy hodiny, 3) technika lezení v ledu, (ukázka, nácvik), 4) jistící stanoviště pro lezení s jištěním přes horní vratný jistící bod, 5) ukázka moderních druhů cepínů, maček, vývrtek, jejich rozdíly, správné použití. Výcvik budou provádět vyškolení instruktoři ČHS. Vybavení účastníků: přilba, úvazek, lano, mačky, cepíny, ledovcové šrouby. Na stěně je možné v omezeném počtu toto vybavení zapůjčit. Přihlášky a rezervace volejte na číslo 776 433 880 (Ledová stěna Vír) Slávek Matuška. Další info o stěně, ubytování, je na: http://www.adrex.cz/ledova-stena. Počet účastníků omezen max. na 50 osob. Cena pro účastníka: 100 Kč /os., platí se až na místě.

  Odkaz: Český horolezecký svaz – Pozvánka na metodický den – lezení v ledu

 • Různé druhy cepínů

  29.2.2012

  Akce v zaledněných nebo zimních horách jsou rozmanitého charakteru, což má samozřejmě vliv na podobu naší výzbroje. Do zaledněných hor je jednou z nejdůležitějších součástí výzbroje cepín. Ovšem jaký cepín si na tu kterou akci vzít? Má být dlouhý nebo krátký? Robustní, a tím pádem těžší, nebo lehký? Na webu American Alpine Institute vyšel nedávno článek, který přináší odpovědi na tyto otázky. Autor Andrew Yasso rozdělil cepíny na čtyři kategorie. Každá z těchto kategorií má v článku fotografii s některým cepínem, který ji zastupuje, a následuje popis, do jaké situace se uvedený cepín hodí, a jaké by měl mít vlastnosti. Pokud se chystáte si cepín pořídit, a hlavně z oblasti horolezectví a alpinismu se programově chcete věnovat jen určitému druhu akcí v horách, pak určitě stojí za to si článek přečíst, jsou zde vcelku praktické rady, jak se ve výběru cepínu trefit do takového, který se vám k příslušným akcím bude přesně hodit.

  Odkaz: American Alpine Institute – A Quiver of Ice Axes

 • Jednoduché lano při horním jištění na ledu

  9.1.2012

  Na stránce lezení na ledu je nová pasáž věnovaná problematice použití jednoduchého lana při horním jištění během lezení ledu s cepíny. V tomto případě lano vede od lezce, popřípadě druholezce, nahoru. A ten si jej může nechtěně rozseknout cepínem, pokud lano nešťastně trefí. Sice se to nestává často, většinou i při zásahu lana se lano od hrotu zobáku cepínu odkloní bokem, ale vyloučit zcela tuto situaci nemůžeme. Zvláště je-li led ukloněný a lano na jeho povrchu leží, pak může zásah lana být opravdu zlý, protože led v tomto případě funguje jako trvdý podklad, a tedy nemá se kam odklonit a dochází k jeho destrikci. Většinou je to částečné přeseknutí nebo proděravění. Lézt pak dál s takový mlanem není věru příjemný zážitek. Existují různé způsoby, jak toto nebezpečí eliminovat, jedním je zdvojení lana (vlastně zálohování), a druhým je přidělání nějaké vnější ochrany pro lano. Jak to konkrétně udělat, to nalzenete právě na odkazované stránce Lezení na ledu.

  Odkaz: Lezení na ledu

 • Taktika přístupu a sestupu na ledu

  14.2.2011

  Na stránce Lezení na ledu je nová podkapitola věnované tématu, které je někdy pro všechnu tu starost o lezení a výkony tak trochu zanedbáváno. A to jak se vlastně k tomu ledu dostat, a jak pak z něj odejít, a kdy se na něj vydat. Z povahy okolního terénu je dané, že lezení ledu vždy probíhá v nějakém místě, které je přirozenou sběrnicí padajících předmětů, ať už kusů odtátého ledu, uvolněného kamení nebo sněhových splazů a lavin. Zkrátka když tam teče ta voda, tvořící ledopád, tak tam pochopitelně padá i kde co ostatní. A z toho mohou vzejít všelijaké mrzutosti. Proto, i když se chceme věnovat toliko lezení ledu, a o žádné horské výšiny nejevíme zájem, musíme přesto rámcově rozumět horskému terénu a jeho zákonitostem. Mnohé se pro nás zlepší už správným výběrem přístupové a sestupové trasy, a také správným načasováním.

  Odkaz: Lezení na ledu

 • Rizika při lezení ledu

  11.2.2011

  Čím obtížnější ledy se lezou, tím častěji se lze setkat s tím, že masa ledu není kompaktní a položená, ale přes varhany rampouchů přechází ve volně visící rampouchy v převisu. Styčná plocha mezi ledem a skálou je tím čím dál menší. A riziko, že se led ulomí, je čím dál větší. Na webu Climb.sk vyšel článek Rizika lezení ledů, který je volně převyprávěným článkem z časopisu Berg und Steigen, a věnuje se tomuto problému a dává několik rad, jak při lezení takových ledů postupovat, čeho si všímat a na co si dávat pozor. V potaz musíme vzít několik faktorů, a to vlhkost (tekoucí vodu), teplotu vzduchu a strukturu ledu (výšku, tloušťku a tvar). Od toho se odvíjí, zda led unese zatížení pádem, nebo dokonce prostou tíhu samotného lezce, či zda se z něj vytrhne jištění.

  Odkaz: Climb.sk – Riziká lezenia ľadov

 • Základy a bezpečnost lezení na ledu

  1.2.2011

  Na webových stránkách Klettern.de vyšel článek, zabývající se lezením v ledu. Lezení v ledu zažívá v poslední době nárůst popularity, a tak se v Německu snaží úměrně tomu šířit informace o této alpinistické disciplíně. V tomto článku se autoři nejvíce zaměřili na vlastnosti ledu, jeho pevnost nebo křehkost, a celkové riziko zřícení ledového útvaru. Podrobně popisují různé typy ledů, jak už podle barvy ledu můžeme mít odhad jeho pevnosti, doporučují zvýšenou pozornost, jakmile led je málo v kontaktu se skálou. Ani teplota vzduchu není bez vlivu na pevnost ledu, například velký mráz vede ke křehkosti a lámavosti ledu. Nejideálnější teplotou pro lezení ledu je slabě pod bodem mrazu. Také nechybí varování před padajícími kusy ledu v důsledku tání pod slunečními paprsky, a z toho plynoucí správné volby trasy v případě, že výstup bude trvat až do poledního času. Nechybí ani varování před lavinami v horském prostředí. Nejzajímavější částí článku je rozdělení ledů do pěti tříd podle typu geomorfologické stavby, od pozvolného ledu v kompaktní mocné vrstvě, který je nejbezpečnější, až po nestabilní rampouchy v převisu, které hrozí zřícením, a jenž jsou nejvíce nebezpečné. U takto, podle vzhledu, kategorizovaných tříd ledů pak nechybí popis a varování, na co si dávat pozor, které jevy preventivně pozorovat, abychom včas odhalili nebezpečí zřícení ledu.

  Odkaz: Klettern.de – Lezení na ledu

 • Vratný bod v ledu

  31.1.2011

  Na stránce Jištění v ledu je nová podkapitola věnovaná sestrojení vratného bodu v ledu. Lec kdy by se mohlo zdát, že prostě stačí zavrtat velký ledovcový šroub, a je to. Ale tak jednoduché to není. Velkou roli hraje teplota. Protože ledovcový šroub je z kovu, a tudíž tepelně vodivý, není sestrojení vratného bodu výhradně ze šroubů vždy to nejlepší řešení. Jakmile je trochu teplo, nebo na vratný bod svítí slunce, je dobré do vratného bodu zakomponovat nekovový jistící bod. Pokud není k dispozici nic jiného, můžeme si vždy v ledovém terénu zřídit abalakovovy hodiny. U nich je ovšem zase problém, že se musejí správně udělat, musíme to umět, a vždy u nich zůstává otázka, zda se při jejich výrobě nepoškodil prasklinami jejich ledový sloupek. Proto se při sestrojení vratného bodu z abalakovových hodin musí opět uplatnit zálohování. Jak na to od nynějška naleznete v učebnici, kde jsou uvedeny modelové příklady.

  Odkaz: Jištění v ledu