ledovec

 • Ledovcové kurzy

  30.6.2014

  Jenou z věcí, kterou v České republice v horské krajině nemáme, jsou ledovce. A tak i ten nejzákladnější nácvik postupu na ledovci musíme jezdit cvičit do zahraničí. A to vyžaduje čas. Nastávají prázdniny a období letních dovolených, lepší čas k tomu už letos nebude. Zde je tip: Český alpský klub a V-tour pořádá kurz vysokohorské turistiky a pohybu po ledovci. Kurz je určený všem, kteří chtějí získat jistotu, cenné znalosti a zkušenosti s chůzí v ledovcovém terénu. Během čtyř dnů se proberou všechna úskalí, která s ledovcovou turistikou úzce souvisí, program bude zaměřen na vybavení na ledovec, chůze s mačkami, práce s cepínem, práce s lanem, pohyb v lanovém družstvu, technika jištění, brždění pádu, vytahování z ledovcové trhliny, sebezáchrana, plánování a příprava túry, orientace v horách. Kurz bude probíhat v národním praku Vysoké Taury přímo pod Grossglocknerem, 5 minut chůze od ledovce, ubytování na horské chatě Oberwalderhütte (2 973 m), vhodné i pro začátečníky bez předchozích zkušeností. Více podrobností na odkazované stránce.

  Odkaz: Český alpský klub – Ledovcový kurz

 • Šilhánoviny 3-4/2011

  21.12.2011

  Vyšly další Šilhánoviny, noviny firmy Vertical Trade, která je zástupcem firmy Petzl v České republice. Šilhánoviny jsou jednoduché noviny na čtyřech stranách, které přinášejí nové informace o zboží dodávané firmou. Nicméně občas obsahují i některé metodické články, většinou převzaté z populárního katalogu firmy Petzl nebo různé návody na správné používání výrobků této firmy. A nejinak je tomu i v tomto čísle. Klasickým metodickým článkem je článek Záchrana z ledovcové trhliny, který kromě textu obsahuje i fotografie a kreslené obrázky. Dozvíme se zde některé návody, při kterých se dají využít speciální výrobky Petzlu, jako je například Mini Traxion, kladka a blokant v jednom. Další článek Grillon a Grigri na laně není to samé upozorňuje na vlastnosti dvou výrobků Petzlu, které jsou si téměř k nerozeznání podobné, a to Petzl Grigri, což je jistící a slaňovací pomůcka s funkcí pomocného brzdění, a Petzl Grillon, což je nastavitelný spojovací prostředek a přenosné kotvící zařízení. V poslední době se stále častěji objevují dotazy, zda je možné pro práci ve výškách použít Grigri na statickém laně namísto Grillonu. Je Grigri stejné jako Grillon? Na první pohled vypadají zcela identicky, a pokud je instalujete na lano, vypadají stejně. Odpověď je však zcela jednoznačná – Grillon není stejný jako Grigri. Proč, kvůli čemu, se dozvíte v dalších částech článku v Šilhánovinách. Mimo tyto dva články je tam ještě představení maček Lynx Petzl T24LLU, nové technologie nafukovací matrace a také nových materiálů pro výrobu vláken outdoorových oděvů. Šilhánoviny jsou neprodejné, určené zdarma k rozdávání v obchodech, anebo je možné si je zadarmo stáhnout na webových stránkách Vertical Trade.

  Odkaz: Vertical Trade – Šilhánoviny 3-4/2011

 • Rychlost při pádu na sněhu

  21.11.2011

  Leckdy by se mohlo zdát, že pád na sněhovém svahu je tou lepší alternativou pádu, vždyť je to skoro jako se klouzat na sněhu. Copak může být něco hrozného na něčem, co se tak podobá jízdě na sáňkách? Jenže ono to nebezpečné je, a pořádně. Tady se jedná o pád v horolezeckém terénu, a na místě je náležitá obezřetnost a sledování okolních konkrétních podmínek. V horolezeckém terénu se jednak pohybujeme na mnohdy strmějším terénu, než kdekoliv jinde v zimě na horách. A pokud je navíc sníh z tvrdého firnu, můžeme ve většině terénu, který je takového charakteru, že již pocitově vyžaduje užít jištění lanem, si být jisti, že rychlost pádu se bude blížit rychlosti volného pádu. Na stránce Brzdění na sněhu je přidán nový obrázek a text, který se věnuje rychlosti pádu na firnovém sněhovém svahu. Jedná se o graf závislosti rychlosti na sklonu svahu, křivky naměřených hodnot pocházejí z pokusů, které prováděl Německý alpský spolek (DAV).

  Odkaz: Brzdění na sněhu

 • Brzdění na sněhu bez cepínu a maček

  31.10.2011

  Pokud postupujeme na sněhovém svahu bez jištění lanem, je jedinou naší šancí zastavit případný pád pouze umění zabrzdit na sněhovém svahu. Může se to jevit jako banalita, vždyť plácnout sebou na zem a nějak se nohama zabrzdit o sníh, na tom snad není nic složitého, mohl by si člověk říci. Ale ono tak jednoduché není, zvláště na tvrdém firnovém nebo umrzlém sněhu pád nabírá velmi brzo velkou rychlost. Standardním postupem pro zastavení pádu na sněhovém svahu je brzdění prováděné cepínem. Ale – co když cepín zrovna nemáme v ruce, nebo nám při pádu na zem upadne z ruky? Nezbývá pak, než brzdit našimi končetinami, rukama a nohama. Použijeme brzdící polohu, která je určená právě pro stav, kdy nemáme ani cepín ani mačky. Dosud jsme neměli popis této polohy v učebnici, ale od nynějška je nově zařazen an stránce Brzdění na sněhu.

  Odkaz: Brzdění na sněhu

 • Rovnováha při chůzi na sněhu

  14.6.2011

  Na webu American Alpine Institute vyšel nedávno článek, který se věnuje rovnováze při chůzi na sněhu. Zdálo by se, že se jedná o zanedbatelnou problematiku, ale skutečnost je taková, že mnoho vážných pádů na sněhu se stalo v místech, která nebyla technicky obtížná. A na vině byla často špatná technika chůze. Přitom pohyby potřebné pro dobrou rovnováhu chůze není těžké zvládnout. Jedná se především o pohyb v terénu, který je sice strmý dost na to, aby člověk nepříjemně padal svahem, ale ne dost strmý na to, aby to vyžadovalo přechod na lezení pro předních hrotech maček. Právě do takového terénu autor článku Jason D. Martin doporučuje používat křížný krok, který poskytuje dostatečnou rovnováhu. Zvláště při pohybu na firnu a ledovci se defacto jedná o určité napodobení tzv. francouzského stylu postupu, kdy posazení nohou umožňuje zabodnout všechny hroty maček. Kromě popisu jsou jsou součástí článku i fotografie.

  Odkaz: American Alpine Institute – In Balance, Out-of-Balance

 • Boční trhlina na ledovci

  14.3.2011

  Na stránce Ledovec je nový obrázek, který přibližuje vznik boční ledovcové trhliny. Tato trhlina má poněkud neočekávané umístění a průběh, kdy od okraje ledovce zdánlivě nelogicky vybíhá proti proudu ledovce k jeho středu. Intuitivně by člověk spíše očekával, že trhliny budou sklopené šikmo po proudu působením tekoucího ledovce. Jenže tak tomu není a je dobré mít povědomí o tom, jak boční trhlina vzniká, protože tak můžeme při špatné viditelnosti nebo je-li povrch ledovce překryt čerstvým sněhem, lépe odhadnout její průběh při snaze o průchod přes ledovec. Uvedený obrázek je takovým vzkříšením staré znalosti, je nakreslen podle ilustrace z knihy Die Gefahren in der Alpen od E.Zsigmondyho a W.Paulckeho z roku 1927, ale v jednodušší verzi se vyskytuje už ve vydání z roku 1908. Byl také použit v učebnici Základy horolezectví od F.Kroutila a A.Veverky z roku 1948. V pozdějších učebnicích se už nevyskytoval, a tak už bylo na čase ho nakreslit ve Photoshopu a umístit na internetu.

  Odkaz: Ledovec

 • Překonání ledopádu na ledovci

  28.2.2011

  Výraznou překážkou, která se nám může na ledovci postavit do cesty, je ledopád. Jedná se o úsek, na kterém ledovec překonává výrazný klesající terénní zlom. V takovém místě dojde ke značnému rozrušení ledovce, popraskají mocné vrstvy ledu, vzniknou obrovské séraky, které jsou chaoticky naskládány a zborceny jeden na druhý. Jedná se o velice neschůdný terén, navíc značně nestabilní a nebezpečný. Je tedy zcela na místě taktizovat a hledat co nejvýhodnější cestu skrz tuto zónu. Na stránce Postup na ledovci je nový obrázek, který na typickém příkladu ukazuje, jak je možné vytyčit různé cesty skrz ledopád. Doprovodný text pak obsahuje rady, na co si při tom dávat pozor, co vzít v potaz a neopomenout, aby byl ledopád zdárně a bezpečně zdolán.

  Odkaz: Postup na ledovci

 • Sněhová hruška pro slaňování

  25.1.2011

  Na webových stránkách American Alpine Institute vyšel článek přinášející návod, kterak si udělat v terénu sněhovou hrušku jako kotevní bod pro slaňování. Ovšem v případě povrchu ledovce spíše ledovou hrušku. Buď jak buď, v obou případech kvalitní hruška (v angličtině se používá možná trefnější označení patník) umožňuje v zimním horském terénu rychlejší sestup formou slanění, což je, jak autoři článku připomínají, mnohdy bezpečnější, než se pokoušet o sestup zdánlivě snadným, ale nepříjemným zimním terénem. V článku je několik podrobných fotografií ledovcové hrušky zřízené na kraji ledovcové trhliny, takže kdo nikdy tuto věc nedělal, si může udělat představu, jaké velikosti musí ledovcová hruška být a jak má být tvarovaná. Pro nedůvěřivce a rozené pesimisty je do konstrukce kotevního bodu zakomponován jeden ledovcový šroub, který dělá zálohu pro případ, že by se hruška zhroutila. V článku doporučují toto zálohování vždy použít, a do slanění poslat jako prvního nejtěžšího člena skupiny. Když hruška pod ním vydrží, tak poslední lehčí člověk už může ledovcový šroub sebrat.

  Odkaz: American Alpine Institute – The Ice Bollard

 • Volná kladka s Tiblocem

  22.11.2010

  Na stránce Záchrana z ledovcové trhliny je nově popsána metoda vytažení nemohoucího člověka z ledovcové trhliny za použití volné kladky a Tiblocu, aniž by musel zachránce za nemohoucím sestupovat. Podstatné na tom je, že se jedná o užití volné kladky sestrojené z pramenů, které jsou zprvu nezatížené spadlým člověkem a zachránce je dolů za ním spouští, přičemž při pozdějším vytahování u těchto pramenů lana není nijak velké tření o okraj trhliny. Pro vytahování je užití volné kladky efektivní a méně pracné. Ale běžně v minulosti platilo, že je-li spadlý člověk nemohoucí, musí za ním zchránce sestoupit a do volné kladky jej nejprve zapnout. Ovšem díky fintě s Tiblocem v ideálním případě toto odpadá a postiženého dokážeme vytáhnout volnou kladkou, aniž bychom k němu museli sestupovat do trhliny.

  Odkaz: Záchrana z ledovcové trhliny

 • Navázání rybářskou smyčkou uprostřed lana

  14.11.2010

  Na ledovci se často nenavazujeme na konec lana, ale někam do libovolného místa v jeho průběhu, a většinou pomocí karabiny s pojistkou zámku. Jenže co když takovou karabinu zrovna nebudeme mít? Řešením je rybářská smyčka a jak jí udělat, ukazuje toto video.