klettersteig

 • Kotvení ocelového lana na klettersteigu

  29.6.2013

  To si takhle turista ručkuje po klettersteigu, ocelové lano mu dodáva jistoty, pevně jej drží, zvláště teď, když překonává tenhle skalní výšvih. Uf, ještě jeden pořádný přítah, a je za hranou, pak už to zase chvíli bude choďák… A do háje! Teď teprve vidí, na čem během ručkování po laně visel. Nikdy na klettersteigu nevěřte, že za rohem, kam nevidíte, je něco kdoví jak skvělého. Pokud chodíte na klettersteigy často, tak je jen otázkou času, kdy narazíte na nějaký šmejd, starou ruinu nebo zflikovanou záplatu konstrukce. Pokud vám lano mizí někam za horizont skály, vždy dříve, než se na lano zavěsíte, silně za něj zatahejte, zda drží a nepovoluje se. I po tomto prozkoušení pak postupujte opatrně, pokud to jde, tak se na lano nezavěšujte plnou silou, snažte se lézt po skále, jako při normální skalním lezení. Teprve až spatříte následující kotvení lana, které je v pořádku, můžete si oddechnout a lanu začít důvěřovat. Věřte jen tomu, co vidíte.

  Více »

 • Kontrolujte klettersteigové soupravy

  4.3.2013

  Nedávné potíže s klettersteigovými soupravami (klettersteig-set) z roku 2012 ještě zdaleka neskončily, a uživatelé by si měli zkontrolovat, jaké soupravy vlastní a jaký je jich stav a stáří. Také by si měli na webových stránkách výrobců kletterstegových souprav ověřit, zda jejich konkrétní typ soupravy je výrobcem nadále doporučen k používání. Tato opatření vyplývají ze závěru, ke kterému po řadě zkoušek došla Bezpečnostní komise UIAA na svém nedávném zasedání v Mnichově. K tomu byla 25. února vydána tisková zpráva. Ve stručnosti lze říci, že kromě již z loňského roku známým problémům s elastickými jisticími smyčkami se nově přidal i poznatek, že mohou fatálně selhat i starší klettersteigové soupravy jakýchkoliv konstrukcí, u některých typů stačí i jen stáří zhruba 2 let. Záleží na typu a výrobci. UIAA vydala s tiskovým prohlášením i PDF soubor, kde je seznam příslušných výrobců a jejich souprav, i s uvedenou dobou expirace, po které je již dobré soupravu vyřadit z používání. Vyřadit soupravu ihned je potřeba i tehdy, když vykazuje jakoukoliv vadu, narušení povrchu smyček, apod. Více informací v odkazovaným webových stránkách a souborech.

  Odkaz: UIAA – tisková zpráva, PDF Recall Via Ferrata Set Date February 25th 2013

 • Společné prohlášení českých výrobců klettersteig-setů

  17.9.2012

  Čeští výrobci vydali společné prohlášení k nedávné vlně stahování kllettersteigových setů, ke které došlo po nehodě na klettersteigu v Alpách. Prohlášení začíná textem: „Problém ferátových setů – Společné prohlášení společností Rock Empire, Ocún a Singing Rock. Vážení, uživatelé, zákazníci a obchodní partneři, tragická nehoda, která se stala dne 5.8.2012 na ferratovém setu od německého výrobce dovedla české výrobce horolezeckého vybavení k následujícímu společnému prohlášení: Kritizujeme nedostatek objektivních informací o tragické události, a to jak ze strany německého výrobce, tak i certifikačních orgánů. První oficiální zpráva o této tragické události byla vydána až v poledne 30.8.2012 německým horolezeckým svazem DAV. Tato zpráva byla neúplná, pouze označovala výrobky shodné konstrukce a nijak se nezabývala rozborem příčin události. Teprve po měsíci, 6.9.2012 jsme se na zasedání UIAA ve švýcarském Bernu dozvěděli, že nehoda se stala na setu, který byl na horské chatě k dispozici formou volné výpůjčky (set zde byl umístěn jako reklama obchodu v údolí). Návod k použití chyběl, uživatel nebyl zkušený, chata v rekonstrukci (výrobek byl v kontaktu se stavebním materiálem). Nikdo nedokáže odhadnout, v jakém stavu set byl a kolik zapůjčení a zachycení pádů roztržený výrobek absolvoval.“ Dále prohlášení označuje za výraznou potíž ohledně provozu klettersteigových setů jejich půjčování a špatnou evidenci v půjčovnách: „Považujeme za nedostatečné a zavádějící označit za viníka pouze konstrukci a materiál poškozeného výrobku. Tvrdíme, že kromě možného vlivu opotřebení materiálu se na nehodě podílelo ignorování opotřebení, které bylo za hranicí životnosti výrobku. Nesouhlasíme s formou nekontrolovaného anonymního půjčování, bez návodu k použití, bez instrukcí jak výrobek správně používat, a zejména bez evidence, kdo a co na ferratovém setu lezl, jestli byl zachycen pád a kdy byl výrobek poprvé uveden do provozu.“ Text celého prohlášení si můžete přečíst na odkazované stránce.

  Odkaz: Problém ferátových setů: Společné prohlášení společností Rock Empire, Ocún a Singing Rock

 • Úroda vadných klettersteigových setů

  3.9.2012

  Jak jste si asi v poslední době všimli, mnoho firem vyrábějících ferratové sety stahuje některé své výrobky z trhu z obavy o bezpečnost jejich uživatelů. Tyto případy odstartoval tragický pád na ferratě v Tyrolsku a mají jeden společný jmenovatel: Elastické popruhy. 5. srpna 2012 došlo v Tyrolsku poblíž Walchsee na ferratě k pádu se smrtelným následkem. Ferratista spadl několik metrů a při nárazu jeho setu na nosník zajistěné cesty se oba popruhy jeho ferratového setu přetrhly. Takovéto přetržení se ještě nikdy nestalo. Použití setu bylo správné, žádné přetržení přes ostrou hranu. Stalo se vlastně něco, se nikdy nemohlo stát. Vyšetřování nehody vedlo jak po právní linii, tak se vlastního vyšetřování ujaly alpské svazy a pochopitelně výrobci dotčeného ferratového setu. Prošetřování odhalilo nebezpečné slabé místo u ferratových setů a zjistilo se, že stejným problémem trpí nejen model, se kterým se stala smrtelná nehoda, ale i sety dalších výrobců, kteří používají tzv. elastické popruhy ke spojení karabin, zavěšovaných na ocelové lano, s brzdicím elementem ferratového setu. Alpské svazy DAV. OeAV, AVS a švýcarský SAC vyzvaly všechny uživatele aby nepoužívali ferratové sety s těmito elastickými popruhy. Další podrobnosti na toto téma uveřejnil v souhrnném a podrobném článku web Horyinfo.cz, kde se dozvíte další zajímavé podrobnosti.

  Odkaz: Horyinfo.cz – Elastická časovaná bomba ve ferratových setech

 • Časopis Lidé a hory 6/2011

  10.1.2012

  Na konci minulého roku vyšlo šesté číslo časopisu Lidé a hory, poslední z ročníku 2011. I v tomto čísle najdeme řadu článků s metodickou tématikou, a tak stojí za to si je připomenout. Jednak pokračuje seriál článků Zajištěné cesty, který se v tomto čísle věnuje nebezpečným místům a rizikovým faktorům na klettersteigu. Konkrétně je tím míněno špatné kotvení ocelového lana, použití různých lepících pásek, které zakrývají pravý stav lana, a dále obecně tzv. lidské faktory jako je špatné vybavení, podcenění obtížnosti, pád kamení způsobený lidmi a vůbec častá přelidněnost na cestě klettersteigu a z ní plynoucí chaos. Dalším skoro téměř metodickým článkem je Začínáme s lezením na umělé stěně I, což je první článek startující další seriálovou řadu. Nejedná se přímo o metodiku, ale je to vyprávění, jak prožívá první kroky na umělé stěně začátečník. Takže pokud také začínáte, třeba zjistíte, že s určitými zážitky nejste osamoceni. A nakonec, drobná zrnka metodiky se v článku taky najdou. Dalším a posledním článkem se vztahem k metodice je článek Jak se správně chovat na túře a první pomoc, který je spíše takovým apelem, aby lidé nezapomínali při túře v horách se řádně vybavit lékárničkou a velmi stručně se zde zopakuje, které úrazy nebo zdravotní potíže nás v horách můžou postihnout, a zdůrazňuje se nutnost ovládat poskytování první pomoci.

  Odkaz: Lidé a hory 6/2011

 • Časopis Lidé a hory 5/2011

  3.11.2011

  Vyšlo další letošní číslo časopisu Lidé a hory, a i v něm najdeme několik metodických článků. Jednak dalším dílem pokračuje seriál Zajištěné cesty, který se věnuje bezpečnosti na klettersteigu, a v tomto díle se autoři zaměřují především na zatížení klettersteigové soupravy (tzv. klettersteig-set), pádovému faktoru a síle, která při zachycení pádu působí na jistící smyčky, a z toho plynoucí nutnost používání tlumiče pádů a dvou jistících smyček pro vzájemné zálohování. Dále se v článku dočteme stručné rady ohledně používání další nutné výstroje, jako jsou úvazy, rukavice, přilba, atd. Druhým článkem s metodickou tématikou je také pokračování seriálu, jenž je zaměřený na výpravy do hor s dětmi, a jehož další díl se věnuje vhodnému vybavení pro děti. Nároky na dětskou výzbroj a výstroj jsou v některých aspektech odlišné od potřeb dospělých, a právě těmito odlišnostmi se článek nejvíce zabývá. Jako v předchozích dílech, informace jsou velice praktické a přesné, každému rodiči či vedoucímu, který chce do hor vyrazit s dětmi nelze než tento článek doporučit.

  Odkaz: Lidé a hory 5/2011

 • Odpočinek na klettersteigu

  26.9.2011

  Podstatnou záležitostí na klettersteigu, zvláště při lezení extrémně obtížných klettersteigů, je odpočinek během lezení. Pokud pomineme obvyklá místa pro odpočinek, jak jsou různé skalní lávky, police a stupně, tak zvlášní pozornost si zaslouží otázka odpočinku ve visu. Jako první vyvstane na mysli prosté odsednutí do jistící smyčky klettersteig-setu. Ale to není vždy nejlepší řešení. Jednak je jistící smyčka trochu delší, než by se hodilo, a také, pokud odsedáváme mimo kotevní bod ocelového lana, například do nějaké kramle ve skále, tak bychom museli tuto smyčku vypnout z ocelového lana, a v něm by nám zbyla už jen samotná ta druhá, a to porušuje zásadu zálohování, kdy máme mít při nadlezení nad kotevní bod na laně vždy obě jistící smyčky zapnuté. Toto lze řešit použitím dodatečné, externí odsedávací smyčky, kterou si navíc mimo klettersteig-set připneme k sedacímu úvazu. Další řešení, se kterým se můžeme setkat, je použití takového klettersteig-setu, který má do sebe zakomponovanou odsedávací smyčku. Jak takový klettersteig-set vypadá, a jak s jeho odsedávací smyčkou zacházet, na co si dát pozor, je nyní nově popsáno a ukázáno na obrázcích na stránce Pohyb na klettersteigu.

  Odkaz: Pohyb na klettersteigu

 • Skylotec stahuje klettersteig-set Skyrider

  20.9.2011

  Firma Skylotec oznamuje, že první série jejích klettersteig-setů Skyrider vykazují určitou vadu. Tyto kusy první série klettersteig-setů nemají žádnou pojistku pro zajištění šroubů, které jsou v nich použity. Ve výjimečných případech to může vést k nadměrnému otáčení pojistného kolíku, což může způsobit špatnou funkci. Rovněž byly zaznamenány změny na vroubkovaní ozubených koleček v mechanismu. U nových sérií je již provedena změna. Z těchto důvodů společnost Skylotec stahuje preventivně všechny klettersteig-sety z první generace zpět na technickou kontrolu. Ostatní zařízení z pozdější generace prostředků by měla být zcela bezpečná, prošla revizí manipulace s materiálem. Spotřebitelé mohou posílat dotazy na adresu sicherheit@skylotec.de, a klettersteig-set pak na adresu uvedenou v kontaktech na webových stránkách Skylotec.

  Odkaz: Klettern.de – Rückruf: Klettersteig-Set „Skyrider“ von Skylotec, Skylotec – Vorsorgliche technische überpruefung der ersten Geraetegeneration des Skylotec Klettersteigsets Skyrider

 • Jistící souprava na klettersteig

  25.8.2011

  Pokud se chystáte na klettersteig, a nevíte, jak vypadá jistící souprava na klettersteig (tzv. klettersteig-set), jak funguje a z čeho se skládá, jak ji připevnit k úvazu, tak vám může pomoci následující video, které ukazuje všechny podstatné prvky jistící soupravy. Vcelku užitečná video přehlídka základních funkcí.

 • Konstrukce ocelových lan na klettersteigu

  22.8.2011

  Na stránce Jištění na klettersteigu je nová stať pojednávající o různých konstrukcích ocelových lan, které jsou hlavním jistícím prvkem na klettersteigu. Asi nejčastějším typem konstrukce, se kterým se můžeme setkat především v Rakousku, Itálii a Německu, je takzvané přímé pevné lano. Tato konstrukce se výborně hodí pro šplhání po laně rukama, ale má jednu výranou potíž, a to že ohrožuje naši jistící karabinu bočním lomem, ke kterému dochází u kotevního bodu ocelového lana. Tento problém řeší druhá možná konstrukce ocelového lana, a to takzvané prověšené volné lano, které umožňuje optimální zatížení jistící karabiny. Ale zase se po něm nedá dobře šplhat. Na stránce jsou nyní obrázky, které obě dané konstrukce ocelového lana zobrazují, podrobná fotografie ukazuje, kde může dojít k prasknutí karabiny při bočním lomu, a nové odstavce celou problematiku podrobněji popisují.

  Odkaz: Jištění na klettersteigu