• Edice Alpy

  V nakladatelství Alpy vychází řada malých metodických knížek, sešitků, s horskou tématikou pro vysokohorské turisty. Jedna publikace se vždy věnuje jedné problematice. Dosud vyšly: Nebezpečí v horách, Pohyb v neledovcových velehorách, Pohyb po ledovcích, Počasí v horách, Aklimatizace v horách, GPS – praktická příručka, Orientace v horách, Laviny + Vysokohorské lyžování a skialpinismus. V roce 2002 vyšel Pohyb v neledovcových velehorách v přepracovaném vydání od autora A.Krška. V roce 2003 vyšel Pohyb po ledovcích v přepracovaném vydání od autora A.Krška.

  Horolezcům zaměřeným na lezení v horách se přečtení těchto knížek vyloženě vyplatí. Informace v těchto knížkách jsou sice psány se snahou o maximální stručnost, což je dáno nevelkým formátem a počtem stran, ale i tak jsou tyto informace někdy zajímavě podrobné a odborně na výši.

  Počasí v horách, Otokar Simm; Alpy; 1997, 47 str., rozměry 18 × 11 cm

  Obsah:

  • Změna počasí v horách a její možné následky
  • Předpověď počasí
  • Povětrnostní mapa
  • Tlakové výše a níže
  • Teplá, studená a okluzní fronta
  • Vlastní pozorování počasí v horách
  • Nebezpečí vyplývající z počasí

  Aklimatizace v horách, Ivan Rotman; Alpy; 1997, 59 str., rozměry 18 × 11 cm

  Obsah:

  • Rizika poškození zdraví v horách
  • Základní pohybové vlastnosti a reakce na tělesnou zátěž
  • Fyziologie pohybu v horách
  • Aklimatizace na vyšší nadmořskou výšku a její průběh
  • Poruchy aklimatizace a akutní horská nemoc (AHN)
  • Léčení akutní horské nemoci
  • Ostatní formy horské nemoci a onemocnění ve výšce
  • Prevence akutní horské nemoci a pravidla aklimatizace
  • Výživa ve vysokohorském prostředí
  • Zásady aklimatizace velehorským výškám
  • Taktika pro výstup nad 5300 m
  • Předpověď tolerance výšky
  • Lékařské zabezpečení trekingu a velehorských expedic
  • Věkové zvláštnosti a horolezectví žen
  • Doporučení lékařské komise UIAA
  • Přílohy

  GPS – praktická příručka, Vladimír Štádler; Alpy; 1999, 57 str., rozměry 18 × 11 cm

  Obsah:

  • Než začneme navigovat
  • Mapy, navigační pojmy
  • Pasivní nebo aktivní využití GPS přijímače
  • Navigace v různých podmínkách
  • Navigace v komplikovaných podmínkách
  • Něco z teorie chyb
  • Jiné souřadné systémy
  • Další metody GPS navigace
  • Zkratky v GPS

  Orientace v horách, Ivo Hejl; Alpy; 1999, 55 str., rozměry 18 × 11 cm

  Obsah:

  • Rozdíly mezi orientací ve značeném a velehorském terénu
  • Mapy
  • Zobrazení terénu
  • Mapy vhodné pro vysokohorskou turistiku
  • Pomůcky pro orientaci
  • Měření azimutu v terénu i na mapě
  • Určování výšek
  • Práce s mapou
  • Odměřování vzdáleností z mapy
  • Výškové údaje na mapách
  • Odhad vzdáleností a výšek
  • Náhradní určování světových stran
  • Příprava túry
  • Značení turistických cest
  • Orientace pomocí GPS (stručně)

  Laviny + Vysokohorské lyžování a skialpinismus, Jaromír Charvát, Ladislav Bureš; Alpy; 2000, 70 str., rozměry 18 × 11 cm

  Obsah:

  • Sníh
  • Laviny sněhové
  • Ledové laviny
  • Kamenné laviny
  • Plánování túry z pohledu minimalizace lavinového rizika
  • Chování při stržení a zasypání lavinou
  • Současné moderní technické pomůcky pro záchrannou činnost v lavinách

  +

  • Co je to vysokohorské lyžování (skialpinismus)
  • Způsoby provádění vysokohorského lyžování a skialpinismu
  • Vybavení
  • Technika pohybu
  • Hodnocení a klasifikace túr a terénů
  • Terény pro vysokohorské lyžování a skialpinismus v České republice a jejich klasifikace
  • Terény pro vysokohorské lyžování a skialpinismus v zahraničních horách
  • Příprava akce
  • Příprava túry
  • Vybavení jednotlivce a družstva na jednodenní túru
  • Průběh túr, postup družstva v různých terénech
  • Nebezpečí v horách
  • Činnost při pádu
  • Vyprošťování při pádu do trhliny
  • Činnost jednotlivce a družstva v lavinovém terénu
  • Zásady bezpečného provozování vysokohorského lyžování a skialpinismu

  Nebezpečí v horách, Ivo Hejl, Alpy, 1995, 54 str., rozměry 18 × 11 cm

  Obsah:

  • Hlavní příčiny úrazu v horách
  • Neznalost terénu
  • Nezvládnutí pohybu v horském terénu
  • Nedostatečná fyzická, psychická a teoretická připravenost, přecenění vlastních schopností
  • Nevhodný výběr túry, špatná časová kalkulace
  • Špatná výstroj a výzbroj
  • Špatné počasí, nedostatečná viditelnost a působení přírodních živlů
  • Velká nadmořská výška, sluneční záření
  • Organizační zásady bezpečné túry
  • Jak se chovat při úrazu, volání o pomoc
  • Příprava a vedení túry
  • Výstroj a výzbroj

  Pohyb v neledovcových velehorách, Otakar Simm, Alpy, 1995, 62 str., rozměry 18 × 11 cm; V roce 2002 vyšlo přepracované vydání od Alexandra Krška

  Obsah:

  • Pohyb ve vysokohorském prostředí
  • Pohyb mimo cesty
  • Výzbroj vysokohorského turisty
  • Lana
  • Smyčky
  • Základní uzly používané při VHT
  • Horolezecké úvazy
  • Karabiny
  • Ostatní technické pomůcky
  • Zajištěné vysokohorské cesty (klettersteig/via ferrata)
  • Technika jištění ve vysokohorské turistice
  • Slaňování
  • Taktika ve VHT
  • Návrh výstroje a výzbroje vysokohorského turisty v neledovcových horách
  • Postup při nehodě, přivolání pomoci

  Pohyb po ledovcích, Alexander Krško, Alpy, 2003, 53 str., rozměry 18 × 11 cm; Toto je přepracované vydání, předtím knížka vyšla v roce 1995, autor Ladislav Bureš

  Obsah:

  • Vybavení pro pohyb po ledovci a na sněhových polích
  • Výstroj
  • Výzbroj
  • Pohyb po měkkém sněhu a firnu
  • Pohyb po tvrdém firnu a po ledu
  • Postup družstva po ledovci
  • Navázání družstva na lano
  • Technika jištění na ledovci
  • Orientace na ledovci
  • Činnost lanového družstva při pádu člena do trhliny
  • Organizace záchranné akce na ledovci a přivolání pomoci
  • Názvosloví ledovce